M2 Light Tank - Tier II - Lehký tank

Vývoj vozidla vycházejícího z modelu M2A3 byl zahájen v prosinci 1938. Tank měl novou, dvoumístnou věž se silnější výzbrojí. Celkem bylo od května 1940 do března 1941 vyrobeno 365 vozidel. V dubnu 1942 bylo navíc vyrobeno dalších deset tanků pro výcvikové účely. Některá vozidla byla v rámci zákona a půjčce a pronájmu dodána do Británie a další byla nasazena u sborů americké námořní pěchoty v Pacifiku.

Hlavní charakteristiky

Tier: II
Výdrž:
Default: 140 HP
Upgraded turret: 160 HP
Nákupní cena: 3,400
Hmotnost: 4.20 t
Maximální rychlost: 58 km/h
Maximální rychlost vzad: 20 km/h

Pancíř korby:
Front: 25 mm
Side: 25 mm
Rear: 25 mm

Posádka:
Commander
Gunner (Loader)
Driver
Radio Operator